Köpvillkor

 

Mellan Olander Sjöstrand Fsg AB, orgnr 556337-4130, nedan kallat ”Kunden”, och köparen gäller följande villkor.

 

Välkommen till olanderkampanjer.se. Denna webbplats är tillgänglig för dig enligt följande villkor. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen eller beställer produkter från vår webbplats.

 

BESTÄLLNING

Vid beställning är köpeavtalet giltigt för köp endast när Olander Sjöstrand Fsg AB har bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse kommer att skickas inom 48 timmar efter att beställningen har mottagits av Olander Sjöstrand. Om leveransen ändras i beställningen kommer kunden att meddelas så snart som möjligt. Du har alltid rätt att avboka köpet utan kostnad tills varorna skickas ut till kunden. Olander Sjöstrand har äganderätt och uttagsrätt för alla produkter tills full betalning har erhållits från kunden. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

 

BETALNING

Vi använder manuell fakturering, som kan göras elektroniskt eller fysiskt. Kontakta oss på info@olandershipstore.com för mer information. Denna betalningsmetod är lämplig för större kontraktskunder med samma fakturadress men olika leveransadresser samt kunder med andra fakturakrav.

 

Olander Sjöstrand Fsg AB inkluderar inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan lagligt medgivande.

 

1. Kreditkontroll

Olander Sjöstrand gör rutinmässigt en kreditbedömning av kunden när den bokförs med Olander Sjöstrand-faktura.

 

2. Försenad betalning

Om betalningen misslyckas eller inte sker i rätt tid debiteras kunden en förseningsavgift på 135 SEK. Kunden kommer också att debiteras en ränta på 2,5% per månad på den utestående skulden från förfallodagen till full betalning är tillhanda. Därför, om det finns ett skäl, kommer kunden att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till tillsynsmyndigheter och domstolar i enlighet med gällande lagstiftning.

 

3. Uppdrag

Olander Sjöstrand har rätt att överföra, låna eller pantsätta fakturan mot kunden till en annan part.

 

4. Personuppgifter

I samband med att kunden ansöker om kredit kan Olander Sjöstrand samla in och lagra information om en person, inklusive kundrepresentanter. Olander Sjöstrand hanterar uppgifterna i datorsystem för att uppfylla åtaganden gentemot kunden, för att sätta upp kredit, administration och fakturering / anmälan i samband med detta, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag och andra bestämmelser.

 

En person vars personuppgifter behandlas har rätt att begära att Olander Sjöstrand ska radera eller rätta till information som är felaktig eller ofullständig. Begäran görs till info@olandershipstore.com.

 

5. Tvist

Tvister som följer av detta kreditavtal ska avgöras av en offentlig domstol. Svensk lag ska tillämpas på avtalet

 

PRISER

Vi har ingen minsta beställningsgräns – du kan välja så många produkter du vill ha. Alla priser i webbshoppen anges exklusive moms. Priserna uppdateras baserat på leverantörens listpris och återspeglar således den aktuella produktionskostnaden och råvarukostnaden för de olika produkterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i butiken när våra förutsättningar förändras, till exempel när vårt inköpspris justeras. Priserna kan ha ändrats och inte uppdaterats i shopen, detta kommer då tydligt framgå i orderbekräftelsen och du som kund har rätt till att avbeställa innan ordern har skickats. Genom att beställa i vår onlinebutik godkänner du villkoren för Olander Sjöstrand.

 

FRAKT

Tull- och importmoms och andra utgifter i samband med leverans utanför Sverige som kan uppstå, det är kundens ansvar att betala.

 

LEVERANSER

Vi använder oss av Schenker, DHL, TNT och vår egen transportbil. Leverans av din beställning sker främst med företagspaket, som levereras direkt till ditt företag. Om varorna du köper är många och / eller skrymmande och därmed för stora för att skickas som företagspaket skickas de på hela eller halva pallar. Tjänsten inkluderar endast en leverans. Pallen delas bara ut med kvittot, vilket innebär att pallen måste vara undertecknad av någon på ditt företag som får den på plats. Det är inte möjligt att ändra leveransadressen efteråt.

 

Vi levererar alltid din beställning så snabbt som möjligt. Om varorna finns i lager är leveranstiden ungefär 1-2 arbetsdagar från det att det lämnade vårt lager och du har fått en leveransbekräftelse. Om produkten inte finns i lager är leveranstiden normalt 3-15 arbetsdagar beroende på hur nära nästa leverans planeras och leveranstid från producent / leverantör. Ytterligare förseningar kan inträffa om varorna tillfälligt kommer från leverantörerna. Om detta inträffar kommer vi att meddela dig om din beställnings leveransstatus. Allt i din beställning skickas samtidigt. Om en produkt i din beställning är en beställning kommer allt att skickas när hela beställningen är klar. Vi förbehåller oss rätten till varje slutlig försäljning av enstaka produkter. Garantibevis / kvitto och alla försäkringsintyg som ingår i leveransen.

 

Kom ihåg att spara kvitton, försäkringsdokument etc. – för eventuella retur eller klagomål.

 

Förseningar vid leverans

Vi reserverar oss för eventuella förseningar från tillverkaren / leverantören. Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utanför vår kontroll. Detta kan till exempel uppstå när en leverantör inte kan uppfylla sina leveransskyldigheter till oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om detta händer friskriver vi oss ansvaret gentemot kunden för skadorna som förseningen uppnås. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveransen är försenad. Du som kund har rätten att avboka köpet utan kostnad vid leveransförseningen.

 

Transport

Olander Sjöstrand ansvarar för transport till våra kunder. Du och transportföretaget tar risken att returnera till oss.

 

KLAGOMÅL

 

Fraktskador

Kontrollera varan noggrant vid leveransen. Transportskador måste rapporteras så snart som möjligt till Olander Sjöstrand, dock senast tre dagar efter mottagandet. Om denna tid har överskridits betalas ingen ersättning för transportskador. Spara all förpackning tills ärendet anses ha slutförts av Olander Sjöstrand.

 

Trasig vara

Alla klagomål måste meddelas och godkännas av Olander Sjöstrand innan de kan returneras. Ett klagomål innebär att du meddelar Olander Sjöstrand att du inte accepterar varorna och att du anger på vilket sätt du tycker att varorna är felaktiga. Du måste rapportera felet “inom rimlig tid” när du upptäcker det. Om du rapporterar inom två månader räknas det alltid som att det görs i rätt tid. Enligt konsumentköplagen utgår din rätt att klaga tre år efter att du har mottagit varorna. Produkten kan ha en garanti som är kortare än tre år, men den förkortar inte garantitiden enligt lagen. För ett godkänt klagomål står naturligtvis Olander Sjöstrand för returkostnaden. För att vara säker på att du inte missar dina rättigheter: Rapportera alltid så snart som möjligt! Återbetalning av godkänt klagomål sker inom högst 30 dagar. I händelse av tvist följer vi rekommendationerna från den offentliga rådgivande nämnden (ARN).

 

Alla ändringar / returer skickas till:

 

Olander Sjöstrand (Olander Kampanjer)

Kalkbruksgatan 1

417 07 Göteborg

Sverige

 

Återbetalning

Återbetalningen sker via Olander Sjöstrand Fsg AB. Returen betalas alltid till samma konto som används för att köpa och så snart som möjligt efter att vi har mottagit och accepterat returen.

 

Reservationer

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar som orsakas av stora prisavvikelser från våra leverantörer, skrivfel eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

 

Ångerrätt och köp

Privatkunder under distansavtalet till 14 dagar. Detta innebär att kunden har rätt att avbryta ditt köp inom 14 dagar efter att du har mottagit varan. Återlämnande av produkten måste vara oanvänd och i originalförpackningen. Vid utövande av ångerrätt / retur av varor, står kunden för returfrakten.

 

Eftersom vår kund föredrar Olander Sjöstrand och vill byta inom 30 dagar från datumet kund beställde varorna. Detta gäller endast oanvända produkter.

 

SKYDD AV PERSONLIGA DATA

I samband med registreringen och beställningen samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter endast i vår verksamhet för att slutföra och tillhandahålla den tjänst som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR (Allmän uppgiftsskyddsförordning) har du rätt att få informationen vi har lagrat på dig, och om du tycker att den är felaktig eller irrelevant kan du begära korrigering eller borttagning från vår kunddatabas. Om så är fallet, kontakta vår kundtjänst (helst via e-post info@olandershipstore.com). Vi gör också klart att vi inte kommer att sälja eller överföra personlig information (se vår integritetspolicy).

 

FORCE MAJEURE

Vi kommer inte att ansvara för fullgörandet av några skyldigheter enligt dessa villkor i händelse av en händelse utanför vår rimliga kontroll (force majeure), inklusive (men inte begränsat till) strejker, misslyckanden med tredjepartssystem eller nätverk , handlingar av religion, eld, jordbävning, storm, översvämning eller annan naturkatastrof, civil oro, terrorhandlingar, avsiktlig sabotering av eller skadlig utrustning eller data eller för skada på eller förstörelse av lokaler eller utrustning, förordningar eller statlig politik och brist på leveranser och tjänster (en “Force Majeure Event”).

 

Vår prestation enligt vårt kontrakt anses vara avstängd under den period som Force Majeure-evenemanget fortsätter, och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestationer under den perioden. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att avsluta Force Majeure-evenemanget eller för att hitta en lösning genom vilken skyldigheterna enligt vårt kontrakt kan utföras trots Force Majeure-evenemanget.

 

Nedan finns länkar till konsumentbyrån och ARN som du kan läsa mer detaljerat om konsumentköp och distansavtal mm.

 

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se