INTEGRITETSPOLICY

 

Datasekretess är av stor vikt för Olander Sjöstrand och vi vill vara öppen och genomsynlig med vår behandling av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas.

 

Vem är den registeransvarige för dina personuppgifter?

Det svenska företaget Olander Sjöstrand (”Olander Sjöstrand”) är den registeransvarige för de personuppgifter som du skickar till Olander Kampanjer (”butiken”) och ansvarar för dina personuppgifter enligt tillämplig lag om dataskydd.

 

Olander Sjöstrand

Kalkbruksgatan 1

417 07 Göteborg

Sverige

 

Företagsregister: Bolagsverket

Företagets registreringsnummer: 556337-4130

Momsregistreringsnummer: SE 556337413001

 

Var lagrar vi dina data?

Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar.

För överföringar utanför EES kommer Olander Sjöstrand att använda standardavtalsklausul och sköldar som skyddsåtgärder för länder utan adekvat beslut från Europeiska kommissionen.

 

Vem kan komma åt dina data?

Dina uppgifter kan delas inom Olander Sjöstrand. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter i marknadsföringssyfte till tredje part utanför Olander Sjöstrand.

Det lokala Olander Sjöstrand-företaget kommer endast att agera som personuppgiftsbehandlare och behandlar personuppgifterna på det svenska företagets vägnar.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig våra tjänster. Du hittar kategorier av tredje parter under varje specifik process nedan.

 

Vad är den rättsliga grunden för behandling?

För varje specifik process med personuppgifter som vi samlar in från dig kommer vi att informera dig om tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett kontrakt och om det är en skyldighet att lämna personuppgifter och möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

 

Vilka är dina rättigheter?

 

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Du kan kontakta Olander Sjöstrand och vi kommer att förse dig med dina personuppgifter via vår kontaktsida.

 

Rätt till portabilitet:

När Olander Sjöstrand behandlar dina personuppgifter, på automatiserade sätt baserat på ditt samtycke eller baserat på ett avtal, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller till en annan part. Detta inkluderar endast de personuppgifter som du har skickat till oss.

 

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig, inklusive rätten att ha fullständiga personuppgifter fullbordade.

Om du har ett användarkonto i butiken kan du redigera dina personuppgifter under ditt konto och medlemssidor.

 

Rätt till radering:

Du har rätt att radera alla personuppgifter som behandlas av Olander Sjöstrand när som helst utom i följande situationer:

 

 • Du har en pågående fråga med kundservice.
 • Du har en öppen beställning som ännu inte har skickats eller delvis skickats.
 • Du har en uppsatt skuld hos Olander Sjöstrand, oavsett betalningsmetod.
 • Om du misstänks eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.
 • Din skuld har sålts till en tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder.
 • Din kreditansökan har avvisats inom de senaste tre månaderna.
 • Om du har gjort några inköp, kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med din transaktion för bokföring.

 

Din rätt att invända mot behandling baserat på legitimt intresse:

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserade på Olander Sjöstrands legitima intresse. Olander Sjöstrand kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna om vi inte kan visa legitima skäl för processen som åsidosätter ditt intresse och rättigheter eller på grund av juridiska fordringar.

 

Din rätt att invända mot direkt marknadsföring:

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilanalys för direkt marknadsföringsändamål. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsmail.

 

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Olander Sjöstrand ska behandla dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss via vår kontaktsida. Du har också rätten att väcka ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att Olander Sjöstrand begränsar processen för dina personuppgifter under följande omständigheter:

 

 • Om du invänder mot ett behandlingsbaserat Olander Sjöstrands legitima intresse, ska Olander Sjöstrand begränsa all behandling av sådana data i väntan på verifiering av det legitima intresset.
 • Om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga, måste Olander Sjöstrand begränsa all behandling av sådana uppgifter i väntan på verifiering av riktigheten av personuppgifterna.
 • Om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig att radera personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter i stället
 • Om Olander Sjöstrand inte längre behöver personuppgifterna men det krävs av dig att försvara rättsliga påståenden.

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd mycket på allvar och därför har vi dedikerade kundtjänstpersonal för att hantera dina förfrågningar i relation till dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem via kontaktsidan.

 

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av sekretessmeddelandet finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att kommunicera eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, till exempel syftet med varför vi använder dina personuppgifter, kontrollerns identitet eller dina rättigheter.

 

ONLINEKÖP

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera ditt köp online i butiken genom att bearbeta dina beställningar och retur via våra onlinetjänster och skicka meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina varor.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi kommer också att använda dina uppgifter för att hantera klagomål och garantisaker för produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att validera din lagliga ålder för att handla online och för att bekräfta din adress med externa partners.

Vi kan göra en analys för att ta reda på vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig, inklusive din betalningshistorik och kreditcheck.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation och betalningshistorik.
 • Beställningsinformation.
 • IP-adress.

Om du har ett användarkonto kommer vi också att behandla dina personuppgifter som skickas i relation till kontot som t.ex.

 

 • Konto eller medlems-ID.
 • Beställningshistorik.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredjepart, används endast för att förse dig med de tjänster som nämns ovan, företag för att validera din adress, kommunikationsbyråer för att skicka orderbekräftelse, lager och distributionsleverantörer i samband med leveransen av din beställning. Betalningstjänstleverantörer för din betalning. Kreditreferensbyråer för identitets- och kreditkontroller och inkassobyråer.

Tänk på att många av dessa mottagande företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig för att Olander Sjöstrand ska kunna fullgöra tjänsten för att hantera och leverera beställningen till dig.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är en aktiv kund.

 

Automatiskt beslutsfattande:

När du ansöker om kredit som betalningsmetod utför vi en automatiserad beslutsprocess angående din kreditansökan. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet direkt med kreditföretaget.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringserbjudanden via e-post, textmeddelanden, telefonsamtal och post.

För att optimera din upplevelse av Olander Sjöstrand kommer vi att ge dig relevant information, rekommenderade produkter, skicka påminnelser om produkter som finns kvar i din shoppingväska och skicka personliga erbjudanden. Alla dessa fantastiska tjänster är baserade på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information du har skickat till oss.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation som e-postadress, telefonnummer och postnummer.
 • Om du vill ha uppdateringar för barn (om du väljer att lämna det till oss).
 • Kön (om du väljer att ge oss det).
 • Vilka produkter och erbjudanden du har klickat på.

Om du har ett användarkonto kommer vi också att behandla dina personuppgifter som skickas in i förhållande till kontot och medlemskap såsom:

 • Namn
 • Adress
 • Beställningshistorik.
 • Hur du navigerade och klickade på sajten.
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig den ovan nämnda tjänsten, till mediebyråer och tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter i marknadsföringssyfte till tredje part utanför Olander Sjöstrand-gruppen.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke när du samtycker till direkt marknadsföring. Förutom postmarknadsföring, såväl som e-post av informativ karaktär, som kommer att skickas till dig baserat på vårt legitima intresse.

 

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter och även invända mot direkt marknadsföring.

När du gör det kommer Olander Sjöstrand inte att kunna skicka dig några fler direkta marknadsföringserbjudanden eller information baserat på ditt samtycke.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringspost.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina data för direkt marknadsföring tills du drar tillbaka ditt samtycke

För e-postmarknadsföring kommer vi att betrakta dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat ett e-postmeddelande under det senaste året. Efter denna tidsperiod raderas dina personuppgifter.

Användarkonto

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt personliga konto för att ge dig en personlig och relevant upplevelse i butiken.

Vi kommer att förse dig med din orderhistorik, information kring dina beställningar och gör att du kan hantera dina kontoinställningar (inklusive marknadsföringsinställningar). Vi kommer också att ge dig enkla sätt att underhålla korrekt och uppdaterad information som kontaktinformation och betalningsinformation.

Dessutom gör vi det möjligt för dig att spara saker i din shoppingväska.

Olander Sjöstrand kommer att behandla din navigering och surfa på våra digitala plattformar, din shoppinghistorik såväl som de data du skickade till oss via ditt konto i butiken.

 

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar alltid din e-postadress och lösenord som du skickar till oss när du registrerar dig för ett användarkonto.

Vi kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter om du väljer att lämna dem till oss:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer.
 • Land.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp:

 • Beställningshistorik.
 • Leveransinformation.
 • Betalningshistorik.

Vi kommer också att behandla följande kategorier av personuppgifter anslutna till dina cookies:

 • Klickhistorik.
 • Navigations- och surfhistorik.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje parter används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan, för att optimera webbplatsen vi använder, webbplatsbyråer och analysverktyg för produktklassificering.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto baseras på ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto.

Behandlingen av dina personuppgifter ger dig relevant produktinformation baserat på vårt legitima intresse.

 

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke från behandlingen av dina personuppgifter. När du gör det kommer ditt konto att upphöra att existera och Olander Sjöstrand kommer inte att kunna erbjuda dig de tjänster som nämns ovan.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du har ett aktivt användarkonto.

Du har rätt att avsluta ditt konto när som helst, om du väljer att göra så kommer ditt konto att upphöra att existera och du kommer att betraktas som inaktivt. Vi kommer att behålla dina personuppgifter om det finns några lagliga krav och om det finns en öppen tvist.

När ditt konto har avslutats kommer dina data att raderas.

 

Din rätt att invända mot behandling av dina uppgifter:

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserade på Olander Sjöstrands legitima intresse genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ditt konto kommer då att raderas, och vi kan inte utföra våra tjänster till dig.

 

KUNDSERVICE

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att hantera dina frågor, för att hantera klagomål och garantisaker för produkter och tekniska supportfrågor via e-post, evenemang. chattfunktion, telefon och via sociala medier.

Vi kan också kontakta dig om det finns problem med din beställning.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla all information du tillhandahåller oss, inklusive följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Födelsedatum.
 • Betalningsinformation och betalningshistorik.
 • Kreditinformation.
 • Beställningsinformation.
 • Konto eller medlemsnummer.
 • All korrespondens i saken.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på Olander Sjöstrands legitima intresse.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter i 12 månader.

 

Din rätt att invända mot behandling baserat på legitimt intresse:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserade på Olander Sjöstrands legitima intresse. Olander Sjöstrand kommer inte att fortsätta behandla personuppgifterna om vi inte kan visa en legitim grund för processen som åsidosätter ditt intresse och dina rättigheter eller på grund av juridiska fordringar.

 

TÄVLINGAR

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i en tävling som drivs av butiken. Dina personuppgifter kommer att användas för att Olander Sjöstrand ska kontakta dig som tävlande angående tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera dig som tävlande, för att kontakta dig om du vinner, samt att leverera och följa upp prisleveranser.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information som lämnats in i tävlingen.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje parter används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan, till leverantörer för leverans av priser.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke när du väljer att delta i en tävling.

 

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. När du gör det kan Olander Sjöstrand inte erbjuda dig de tjänster som nämns ovan.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter i 45 dagar efter tävlingen har avslutats.

 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda data för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. För detta ändamål kommer vi inte att analysera dina data på en individuell nivå – all behandling kommer att göras på pseudonymerad data.

Detta inkluderar analys för att göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som vanligtvis används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-system för att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

Analysen används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att förutsäga inköp, lager och leveranser samt vår resurskapacitet ur hållbarhetssynpunkt genom att effektivisera inköp och schemaläggning av leveranser.

Dessutom använder vi data för att kunna planera nyanläggningar av butiker och lager och förbättra vårt produktsortiment.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har valt att lämna dem till oss:

 • Kundnummer.
 • Land.
 • Kontoinställningar.

 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har köpt:

 

 • Beställningshistorik.
 • Leveransinformation.
 • Betalningshistorik.

 

Vi kommer också att behandla följande kategorier av personuppgifter kopplade till cookies:

 

 • Klickhistorik.
 • Navigations- och surfhistorik

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera vårt kundbeteende online på generell nivå.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter, för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, baseras på vårt legitima intresse.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du har ett aktivt användarkonto.

När ditt konto eller medlemskap har avslutats kommer dina data att raderas.

 

Din rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserade på Olander Sjöstrands legitima intresse genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ditt konto kommer då att raderas, och vi kan inte utföra våra tjänster till dig.

 

UPPFYLLNING AV RÄTTSLIGA SKULDER

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter i lagar, domstolsavgöranden och beslut från myndigheter.

Detta inkluderar användning av dina personuppgifter för att samla in och verifiera bokföringsuppgifter för att följa våra bokföringsregler.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

 • Kundnummer.
 • Ordernummer.
 • Namn.
 • Postadress.
 • Transaktionsbelopp.
 • Transaktionsdatum.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina data kommer att delas inom Olander Sjöstrand.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med IT-företag som erbjuder systemlösningar för bokföring.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Olander Sjöstrand ska kunna fullgöra sin lagliga skyldighet.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

 

FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK OCH BROTT

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för hantering av förluster genom att säkerställa att villkoren följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster.

Dina personuppgifter kommer att användas för att förhindra och undersöka missbruk av våra tjänster online och förluster och bedrägeri, genom att analysera online shoppingbeteende.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter:

 

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Kundnummer.
 • Beställningshistorik.
 • Leveransinformation.
 • Betalningshistorik.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part, används endast för ovan nämnda syften. Vi delar dina data med företag för undantagsbaserad rapportering.

Incidenter och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala och globala brottsbekämpningar för att fullfölja utredningarna. Observera att sådana mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster baseras på vårt legitima intresse.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att bevara dina uppgifter under den tid vi behöver för att förebygga och / eller rapportera eventuella bedrägerier och andra brott.

 

Din rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserade på Olander Sjöstrands legitima intresse genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ditt konto kommer då att raderas och vi kan inte utföra våra tjänster till dig.

 

COOKIES

 

En cookie är en liten textfil som sparas i, och, vid senare besök, hämtas från din dator eller mobilenhet. Om du använder våra tjänster antar vi att du samtycker till användningen av en sådan cookie.

 

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies till exempel för att kontrollera om du är inloggad eller om du lägger en artikel i din shoppingväska.

Vi använder både cookies från första och tredje part för att samla in statistik och användardata i sammanlagd och individuell form i analysverktyg för att optimera vår webbplats och för att presentera relevant marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjepartscookies ställs in av tjänster som visas på våra sidor och är inte under vår kontroll. De ställs in av leverantörer av sociala medier som Twitter, Facebook och Vimeo och avser användarnas förmåga att dela innehåll på denna webbplats, vilket indikeras av deras respektive ikon.

Vi använder även tredjepartscookies som utför spårning över flera webbplatser för att vi ska kunna ge dig marknadsföring på andra webbplatser / kanaler.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer bara att ansluta ditt cookie-ID till dina personuppgifter som skickas in i kassan.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig de tjänster som nämns ovan, analysverktyg för att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material.

 

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer bara att ansluta dina cookies till dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Olander Sjöstrand sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil enhet med din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och ta bort cookies, se under “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att inaktivera cookies eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobilenhet. Observera att om du väljer att inaktivera cookies kommer du inte att kunna dra nytta av alla våra funktioner.